Heritage Background Image
Chwilio am Rhywbeth?

Peint o Chwedlau yn Nhafarn y Prince of Wales

Prince of Wales

Dewch i fforio hames y Prince of Wales Inn, Cynffig.  Gan ddefnyddio'r dechnoleg ddigidol ddiweddaraf gallwch ddysgu storïau'r dafarn sydd yn dyddio yn ôl at yr 16eg ganrif.

Cafodd tafarn y Prince of Wales ei chodi'n wreiddiol fel neuadd dref wedi i'r strwythur gwreiddiol gael ei golli o dan dwyni tywod cyfagos Cynffig. Mae wastad wedi bod yn ganolbwynt i'r gymuned, gan weithredu fel man cyfarfod cymunedol, ysgol a marchnad, ac am nifer o flynyddoedd bu hefyd yn llys barn ac yn lleoliad ar gyfer digwyddiadau a oedd yn amrywio o gwestau crwner i Ŵyl Mabsant.

Mae bellach wedi cael statws "Pub is the Hub" ac mae nid yn unig yn fan cyfarfod cymunedol ond mae hefyd yn ganolbwynt hanes a threftadaeth. Mae'r adeilad yn cael ei ystyried yn un o'r rhai mwyaf aflonydd yng Nghymru yn ogystal ag un o'r rhai mwyaf hanesyddol - cafodd Byrllysg wreiddiol y Fwrdeistref a mesur copr eu cyflwyno'n rhoddion i Amgueddfa Werin Cymru yn Sain Ffagan wedi iddynt gael eu darganfod mewn hen ddiogell yn un o furiau'r dafarn.

Gan ddefnyddio technoleg ddigidol, mae cyfres o chwe ffilm fer gydag Owen Teale ac aelodau o'r gymuned wedi cael ei gwneud sy'n bwrw golwg ar agweddau amrywiol ar hanes y dafarn a'r ardal leol.
Bydd ymwelwyr yn gallu gwylio'r ffilmiau trwy ddefnyddio ciosg arbennig sydd wedi cael ei osod yn y dafarn. Bydd y ciosg hefyd yn darparu manylion am hanes y dafarn a'r ardal gyfagos, gwefannau defnyddiol eraill a ble i ddod o hyd i fwy o wybodaeth.

Dewch i ymweld:

Prince of Wales Inn, Ton Kenfig, Bridgend, CF33 4PR.

 

Dolenni a Lawrlwythiadau