Heritage Background Image
Chwilio am Rhywbeth?

Darganfyddwch Sir Hanesyddol Pen-y-bont ar Ogwr

Valley Shot 2

Darganfyddwch y brodwaith cyfoethog o adeiladau hanesyddol, cefn gwlad hardd ac arfordir ysblennydd sy'n rhannau hanfodol o dreftadaeth Sir Pen-y-bont ar Ogwr.

 

Mae gennym eglwysi a chestyll o'r canol oesoedd, ynghyd â chymoedd ag etifeddiaeth heb ei ail o'r diwydiannau glo, haearn a'r rheilffyrdd. Ceir parciau cefn gwlad eithriadol gyda bywyd gwyllt, planhigion ac anifeiliaid rhyfeddol, ac arfordir mawreddog gyda golygfeydd gwych. Os ydych chi'n mwynhau cerdded neu feicio mae digonedd o lwybrau, llawer ohonynt yn addas ar gyfer y teulu i gyd. Os am rywbeth anarferol iawn mae gennym ni Wersyll Carcharorion Rhyfel yr Ail Ryfel Byd hyd yn oed.

 Dolenni a Lawrlwythiadau