Heritage Background Image
Chwilio am Rhywbeth?

Bridgend's Heritage Network Members

Mae Rhwydwaith Treftadaeth Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnwys cymdeithasau hanes lleol a sefydliadau partner.

Tîm Datblygu Gwledig Pen-y-bont ar Ogwr, reach: http://www.bridgendreach.org  

Tîm Cadwraeth a Dylunio Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:   http://www.bridgendsheritage.co.uk/conservation.aspx

Cymdeithas Richard Price: http://www.richardpricesociety.org.uk

Gwasanaeth Llyfrgelloedd a Gwybodaeth Pen-y-bont ar Ogwr:   http://www.bridgend.gov.uk/services/libraries

Cymdeithas Treftadaeth Cwm Garw: http://www.garwheritage.co.uk

Cymdeithas Treftadaeth a Hanes Lleol Cwm Ogwr: http://www.ovlhs.btik.com

Cymdeithas Hanes Gerddi a Threftadaeth Cwm Garw: http://www.garwvalleyghh.co.uk

Cymdeithas Hanes Morgannwg: http://www.glamorganhistory.org

Cymdeithas Hanes Evanstown a Gilfach Goch: http://www.facebook.com/GilfachGochHistoryGroup

Addoldai Cymru: www.addoldaicymru.org 

Tŷ St.John: http://www.stjohns-bridgend.org.uk

Archifau Morgannwg: http://www.glamarchives.gov.uk

Ymddiriedolaeth Archeolegol Morgannwg-Gwent: http://www.ggat.org.uk

Cronfa Dreftadaeth y Loteri: http://hlf.org.uk/inyourarea/Wales/Pages/Bridgend.aspx.

Cymdeithas Hanes Lleol Pen-y-bont ar Ogwr: http://www.cobwebs.uk.net/bridhist

Rheilffordd Cwm Garw: http://www.garwvalleyrailway.co.uk

Uwch Ranbarth Twristiaeth: http://www.capitalregiontourism.org

Casgliad y Werin Cymru: http://www.casgliadywerincymru.co.uk

Cymdeithas Hanes Cynffig: http://www.thekenfigsociety.weebly.com

Cymdeithas Hanes Cwm Llynfi: http://www.facebook.com/maestegvalleys

Ymddiriedolaeth Ddinesig Pen-y-bont ar Ogwr: http://www.bridgendcivictrust.org.uk

Churches Tourism Network Wales: http://www.ctnw.co.uk

Groundwork: http://www.groundwork.org.uk

Y Cefn Gwyrdd: http://www.ycefngwyrdd.co.uk

Tîm Twristiaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ymddiriedolaeth Adfywio'r Meysydd Glo: http://www.coalfields-regen.org.uk

Cymdeithas Ymddiriedolaeth Ddinesig Porthcawl: http://www.cobwebs.uk.net/pcts

Cyfeillion Cwt 9, Fferm yr Ynys: http://www.islandfarm.fsnet.co.uk

Amgueddfa a Chymdeithas Hanesyddol Porthcawl: https://www.facebook.com/PorthcawlMuseum http://www.porthcawlandthegreatwar.com/porthcawl-museum-news.html

Kenfig.org: http://www.kenfig.org.uk

Grŵp Hanes y Goetre-hen; Chwiliwch am Coytrahen History Group www.facebook.com

Clwb Archeolegwyr Ifanc Morgannwg:www.yac-uk.org/branches/glamorgan

Fforwm Shout Out Porthcawl

Dolenni a Lawrlwythiadau