Heritage Background Image
Chwilio am Rhywbeth?

Rhwydwaith Treftadaeth Pen-y-Bont

Sefydlwyd Rhwydwaith Treftadaeth Pen-y-bont ar Ogwr ym mis Chwefror 2012 yn dilyn cynhadledd dreftadaeth a drefnwyd gan Grŵp Llywio Hanes a Threftadaeth Pen-y-bont ar Ogwr.

Y prif ddiben oedd rhoi cyfle i bobl archwilio'u treftadaeth a'r ffactorau cynhenid sydd wedi gwneud Pen-y-bont yr hyn ydyw heddiw. Rhannwyd y digwyddiad yn sesiwn bore a sesiwn prynhawn, a daeth ag arddangoswyr ynghyd o bedwar ban y sir a thu hwnt, gan roi cyfle gwych iddyn nhw rwydweithio ac ymgysylltu ag aelodau o'r cyhoedd. 

Arweiniodd y gynhadledd at nifer o ganlyniadau cadarnhaol, gan gynnwys y bwriad i ddatblygu Rhwydwaith Treftadaeth ar draws y sir er mwyn sicrhau diwylliant treftadaeth cynaliadwy ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Ffurfiwyd y Rhwydwaith Treftadaeth o ganlyniad i hyn ac mae ganddo dros 40 o aelodau'n barod, yn amrywio o unigolion brwdfrydig i aelodau o grwpiau hanes ledled y Fwrdeistref.

Mae manteision bod yn rhan o'r rhwydwaith di-dâl hwn yn cynnwys cefnogaeth â phrosiectau, cyfle i dderbyn cylchlythyrau, a chymryd rhan mewn digwyddiadau a chyfarfodydd yn ogystal â dolenni o wefan Treftadaeth Pen-y-bont ar Ogwr i dudalennau eich sefydliad chi.

 

Dolenni a Lawrlwythiadau